Bảng giá dịch vụ thiết kế thi công

 

Gói dịch vụ thiết kế nội thất Gói
tiết kiệm
Gói
cơ bản
Gói
mở rộng
Gói
chuyên nghiệp
Gói
cao cấp
Tổng thời gian thiết kế 12 ngày 45 ngày 35 ngày 25 ngày 17 ngày
Thời gian t.kế sơ bộ 07 ngày 25 ngày 20 ngày 15 ngày 10 ngày
Thời gian t.kế kỹ thuật 05 ngày 20 ngày 15 ngày 10 ngày 7 ngày
Số lượng phương án thiết kế 1 1 1 1 1
Bản vẽ phối cảnh 1 phòng 2 phòng 3 phòng 4 phòng Tất cả phòng
Mặt bằng bố trí nội thất          
Hồ sơ triển khai đồ đạc          
Hồ sơ điện, nước          
Hồ sơ triển khai trần, tường, sàn          
Giám sát tác giả          
Giám sát thi công          

Đơn giá

5.000.000 (đ/bộ HS) 100.000 (đ/m2) 120.000 (đ/m2) 135.000 (đ/m2) 150.000 (đ/m2)

 

Hệ số diện tích:

- Đơn giá trên chỉ áp dụng cho các không gian nội thất dân dụng (nhà ở, căn hộ chung cư). Các không gian khác như showroom, triển lãm, văn phòng mức phí sẽ cao hơn tùy từng trường hợp.
- Nếu tổng diện tích sàn trên 300 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1.
- Nếu tổng diện tích sàn từ 100 - 300 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,2.
- Nếu tổng diện tích sàn từ 50 - 100 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,4.
- Nếu tổng diện tích sàn dưới 50 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,6.
- Các quy định nhân hệ số kể trên không áp dụng với gói Tiết kiệm